ČeskyEnglish

IT technologie a systémy

O.K. Trans Praha využívá jako ERP systém Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Motto: „Pro IT jsou zákazníkem především naši spolupracovníci. Pokud jim dokážeme správně naslouchat a přetvářet jejich požadavky do IT systémů, pomáháme tak k větší efektivitě a konkurenceschopnosti celé naší firmy.“

O.K. Trans Praha využívá jako ERP systém Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Pomocí ERP řešíme tyto oblasti: Doprava a distribuce, Servis vozidel a prodej náhradních dílů, Finance, Mzdy a personalistika.

Pro satelitní sledování a vyhodnocování vozového parku využívá O.K. Trans Praha systém Webdispečink.

Webdispečink je zároveň propojen s Microsoft Dynamics NAV. Máme tedy přehled o tom, kde se vozidlo pohybuje, kdy nakládá a vykládá na určených distribučních místech. Řidiči na tabletu potvrzují příjezdy a odjezdy z nakládek a vykládek a komunikují s dispečinkem. Každou jednotlivou přepravu lze detailně sledovat a vyhodnotit. Spolu s každou položkou sledování se zároveň přenáší údaj o stavu tachometru a spotřebě paliva.

Jako WMS pro řízení skladu používá O.K. Trans Praha systémy HorryWin a TermOS pro terminály čárového kódu. V oblasti logistiky lze pomocí nástrojů traceability (vysledovatelnosti) dohledat konkrétní zboží od jeho přijmu na sklad po doručení koncovému zákazníkovi.

Informační systém O.K. Trans Praha umožňuje ve všech oblastech poskytovaných služeb datové propojení na ERP systém zákazníka, například objednávky přepravy nebo kompletní propojení v oblasti skladového hospodářství. Preferujeme propojení přes EDI komunikaci.
V oblasti dopravy informační systém umožňuje sledovat pohyb zboží zákazníka a informovat o případném odchýlení z předem určené trasy přepravy, hlídat čas příjezdu na nakládku i čas dojezdu na vykládku.

V informačních technologiích sleduje O.K. Trans Praha nejnovější trendy a zabudovává je do vlastního prostředí. Využívá například privátní i veřejný cloud, ať už pro databázové systémy nebo firemní emaily.

O.K. Trans Praha nabízí zákazníkům pro online monitoring operací spojených s logistikou internetovou aplikaci LOGISTIKA online, která je dostupná přes běžně používané internetové prohlížeče. Více informací najdete zde.

NAV 2013NAV 2009WebdispečinkHorryWin