Projekt

O.K. Trans service, s.r.o.
– Digitalizace podniku
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005277

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých
digitálních technologií, které pomohou zajistit zvýšeni kapacity výroby žadatele skrze digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Dotace EU

Projekt

O.K. Trans Property, s.r.o.
– Energetické úspory
CZ.01.04.01/01/22_006/0000116

je spolufinancován Evropskou unií.

Navržena byla následující energetická opatření: Zateplení obvodového pláště (obvodové stěny a vybrané střechy); Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda pro zajištění výroby tepla pro systém vytápění a částečně pro ohřev teplé vody.

Náš úspěch je spojený s vaším, proto se snažíme pracovat vždy pro ten váš.

Ředitel společnosti

Zdeněk Zderadička