Podmínky elektronické fakturace zákazníkům společnosti O.K. Trans Praha

Podmínky elektronické fakturace dodavateli společnosti O.K. Trans Praha

Podmínky elektronické fakturace zákazníkům společnosti O.K. Trans Praha

 • Přepravní výkony je možné fakturovat hromadně (jednou fakturou) nebo jednotlivě
 • Dokumenty se doručují e-mailem na definovanou adresu (skupinu adres)
 • Předmět zprávy je vždy ve formátu „Elektronický daňový doklad/Electronic Invoice číslofaktury“
 • Formát zasílaných dokumentů je PDF
 • Dokumenty lze zasílat výlučně jedním z těchto způsobů:
  1. odděleně – zvlášť PDF faktura a zvlášť soubor s přepravními dokumenty
  2. sloučeně – faktura včetně všech příloh v jednom PDF
  3. kombinovaně – jeden PDF soubor s fakturou a druhý soubor se sloučenými přílohami ke všem přepravním výkonům
 • Faktury i přepravní dokumenty jsou zasílány vždy v jedné e-mailové zprávě
 • Název zasílané faktury je standardně ve formátu Invoice_číslofaktury.pdf
 • Název faktury lze přizpůsobit úpravou logiky textového řetězce, který je vždy tvořen konstantní textovou částí (např. „Invoice“, „Faktura“ atd.) a proměnnou částí „číslo faktury“ nebo „číslo reference“(uvedené na faktuře)
 • Dokumenty jsou odesílány v barevném provedení
 • Odesílatelem e-mailu s fakturami je noreply@oktrans.cz
 • Daňový doklad splňuje náležitosti dle platné legislativy.

Podmínky elektronické fakturace dodavateli společnosti O.K. Trans Praha

 • Elektronickou fakturaci lze aplikovat pouze na základě podepsaného Souhlasu se zasíláním elektronických faktur/daňových dokladů a přepravních dokumentů
 • Přepravní výkony je nutné fakturovat jednotlivě (1 přeprava = 1 faktura)
 • Dokumenty se doručují e-mailem na adresu prepravy@oktrans.cz
 • Předmět zprávy vždy obsahuje číslo přepravy (objednávky)
 • Formát zasílaných dokumentů je PDF
 • Dokumenty lze zasílat výlučně odděleně – zvlášť faktura, zvlášť objednávka a zvlášť soubor s přepravními dokumenty
 • faktury i přepravní dokumenty jsou zasílány vždy v jedné e-mailové zprávě
 • Dokumenty jsou odesílány v barevném provedení

Náš úspěch je spojený s vaším, proto se snažíme pracovat vždy pro ten váš.

Ředitel společnosti

Zdeněk Zderadička