Společnosti holdingu O.K. Trans

využívají jako ERP systém Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Motto: „Pro IT jsou zákazníkem především naši spolupracovníci. Pokud jim dokážeme správně naslouchat a přetvářet jejich požadavky do IT systémů, pomáháme tak k větší efektivitě a konkurenceschopnosti celé naší firmy.“

Společnosti holdingu O.K. Trans využívají jako ERP systém Microsoft Dynamics 365 Business Central. Pomocí ERP řešíme tyto oblasti: Doprava a distribuce, Servis vozidel a prodej náhradních dílů a Finance.

Mzdy a personalistiku řešíme pomocí HorryWin.

Pro satelitní sledování a vyhodnocování vozového parku využívá O.K. Trans Praha systém Webdispečink.

Webdispečink je zároveň propojen s Microsoft Dynamics 365 Business Central. Máme tedy přehled o tom, kde se vozidlo pohybuje, kdy nakládá a vykládá na určených distribučních místech. Řidiči na tabletu potvrzují příjezdy a odjezdy z nakládek a vykládek a komunikují s dispečinkem. Každou jednotlivou přepravu lze detailně sledovat a vyhodnotit. Spolu s každou položkou sledování se zároveň přenáší údaj o stavu tachometru a spotřebě paliva.

Jako WMS pro řízení skladu používá O.K. Trans Logistics systémy HorryWin a TermOS pro terminály čárového kódu. V oblasti logistiky lze pomocí nástrojů traceability (vysledovatelnosti) dohledat konkrétní zboží od jeho přijmu na sklad po doručení koncovému zákazníkovi.

IT systémy
Webdispečink O.K. Trans
Informační systém O.K. Trans Praha umožňuje ve všech oblastech poskytovaných služeb datové propojení na ERP systém zákazníka, například objednávky přepravy nebo kompletní propojení v oblasti skladového hospodářství. V oblasti dopravy informační systém umožňuje sledovat pohyb zboží zákazníka a informovat o případném odchýlení z předem určené trasy přepravy, hlídat čas příjezdu na nakládku i čas dojezdu na vykládku. V informačních technologiích sledujeme nejnovější trendy a zabudováváme je do vlastního prostředí. Využíváme například privátní i veřejný cloud, ať už pro databázové systémy nebo firemní emaily. O.K. Trans Logistics nabízí zákazníkům pro online monitoring operací spojených s logistikou internetovou aplikaci LOGISTIKA online, která je dostupná přes běžně používané internetové prohlížeče. Více informací najdete zde.

Náš úspěch je spojený s vaším, proto se snažíme pracovat vždy pro ten váš.

Ředitel společnosti

Zdeněk Zderadička