OD 1. 10. 2023 BUDE PROVOZ SERVISU SPOLEČNOSTI RODOS PŘEVEDEN POD ZÁŠTITU O.K. TRANS SERVICE

Jak mnozí z Vás již ví, k 1.1.2024 připravujeme fúzi společností O.K.Trans Praha a RODOS. Toto sloučení zahrnuje servisní činnosti, které jsou součástí portfolia RODOS, avšak nejsou pokryty službami společnosti O.K. Trans Praha. V důsledku toho jsme se rozhodli oddělit servis RODOSu a začlenit jej do naší specializované společnsti pro servis vozidel – O.K.Trans Service.

Z důvodu komplexnosti procesu přechodu servisních aktivit, zahrnujícího nejen servis nákladních automobilů, ale také rozsáhlou dílnu pro osobní vozy, lakovnu a myčku, a to včetně mnoha úprav v systému Navision, který je pro servisní činnosti využíván, jsem se rozhodli provést přesun servisu pod O.K. Trans Service již k 1.10.2023, nikoli až ke konci roku. Tímto krokem zajistíme dostatečný čas pro všechny účastníky procesu, což se bude týkat nejen samotného servisu, ale i celého týmu společnosti RODOS, a umožní nám snížit případnou hektičnost přechodu během konce roku.

Cílem tohoto přesunu do rámce O.K. Trans je optimalizace provozních nákladů tím, že eliminujeme duplicitní platby a zjednodušíme provozní postupy našich firemních aktivit.

Z hlediska provozu servisu v Lipnici se však žádné změny nekonají.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancům servisu RODOSu za jejich plné nasazení, které nám umožnilo provést tento převod co nejsnadněji. Přejeme všem, ať dosáhnou úspěchů i v rámci O.K. Trans Service, jako tomu bylo u společnosti RODOS.