Co je „Whistleblowing“ neboli „Ochrana oznamovatelů“

 

Whistleblowingem se rozumí termín, který se používá pro jednání, kdy jednotlivec neboli oznamovatel upozorní svého zaměstnavatele na protiprávní či nekalé jednání. Tohoto jednání se mohla dopustit osoba na pracovišti (zaměstnanec) nebo jiná osoba v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („zákon“), je společnost O.K. Trans Holding, IČ: 06265456, sídlem Hlavní 182, 253 03 Chýně povinna od 1.8.2023 zavést vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání.

Whistleblowing má pro naši společnost zásadní význam, jelikož nám pomůže odhalit nepoctivé jednání či podezření na něj. Tím chrání naše hodnoty a přispívá k větší transparentnosti, zodpovědnosti a etice ve firemním prostředí. Pomocí whistleblowingu mohou být odhaleny a řešeny problémy i nevhodná jednání, a tím získává naše organizace příležitost vyřešit všechna odhalená rizika. Zároveň tento systém poskytuje anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.

 

Jak podat whistleblowing oznámení

 

Společnost pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího systému Terezu Rosenbaum, se sídlem Hlavní 182, Chýně 253 03 (tzv. pověřená osoba).

Prostřednictvím oznamovacího whistleblowing systému můžete podat oznámení v případě, že jste osoba vykonávající závislou činnost v základním pracovněprávním vztahu pro společnost O.K. Trans.

 

Podání oznámení

Pokud ve společnosti došlo k protiprávnímu jednání nebo máte informace o tom, že by k němu mohlo dojít, podejte, prosím, oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů:

Oznámení je možné podat elektronicky prostřednictvím e-mailu:

whistleblowing@oktrans.cz

Oznámení je možné podat písemně prostřednictvím pošty na adresu „pověřené osoby“:

Tereza Rosenbaum

Hlavní 182

Chýně

253 03

 

Pro správné doručení zásilky je nutné ji označit nápisem „Pouze do rukou příslušné osoby“, „Whistleblowing oznámení“ či podobně.

Zavolejte na číslo: +420 602 440 068

Na základě telefonické či písemné domluvy (žádosti) je možné podat oznámení osobně na adrese pověřené osoby Terezy Rosenbaum, O.K. Trans Holding, Hlavní 182, 253 03 Chýně. Podat oznámení Vám musí být umožněno do 14 dnů ode dne, kdy o osobní podání oznámení požádáte příslušnou osobu.

 

Příslušná osoba pro „Whistleblowing“:

Tereza Rosenbaum

whistleblowing@oktrans.cz

mobil: +420 602 440 068

Pro správné podání oznámení uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ nebo identifikační údaje k ověření totožnosti. V případě nedodržení těchto bodů Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetným opatřením.

Společnost O.K. Trans Holding také upozorňuje, že v případě, že osoba záměrně oznámí nepravdivé protiprávní jednání naplňuje znaky přestupku, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. Této osobě nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními, pokud vědomě učinila nepravdivé oznámení.

Náš úspěch je spojený s vaším, proto se snažíme pracovat vždy pro ten váš.

Ředitel společnosti

Zdeněk Zderadička