Naše společnost poskytla 7 vozidel pro převoz humanitární pomoci Ukrajině. Spolupracovali jsme s plk. Mgr. Michalem Žůrkem, vedoucím oddělení NOPIS MV – generálního ředitelství HZS ČR. Plukovník Žůrek dále vše koordinoval s Národním asistenčním centrem pomoci Ukrajině.