Zapojili jsme se do pomoci Ukrajině

Zapojili jsme se do pomoci Ukrajině

Naše společnost poskytla 7 vozidel pro převoz humanitární pomoci Ukrajině. Spolupracovali jsme s plk. Mgr. Michalem Žůrkem, vedoucím oddělení NOPIS MV – generálního ředitelství HZS ČR. Plukovník Žůrek dále vše koordinoval s Národním asistenčním centrem pomoci Ukrajině.

„Při větší katastrofě nebo mimořádné události všichni táhnou za jeden provaz. Jsme schopni pomáhat sami sobě, ale i druhým…

Což se také potvrdilo hned v prvních dnech invaze. Každý pomáhá, jak může a naše společnost nebyla výjimkou. Do této akce jsme se rádi zapojili bez jakéhokoliv nároku na honorář a v případě potřeby jsme připraveni znovu pomoci,“ říká manažer dopravy v Chýni Jiří Šiška. Nakládka probíhala v SSHR Opavan (sklad státních hmotných rezerv), nedaleko Opavy. Vše se poté vyložilo v polské vesnici Niemce, kousek od města Lublin.